Privacyverklaring

Floo Massagepraktijk respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, via het contactformulier bijvoorbeeld, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Floo Massagepraktijk.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Via ons contactformulier verstrekt u ons van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen in ons klantensysteem en wordt gebruikt om met u in contact te kunnen treden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Floo Massagepraktijk. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Floo Massagepraktijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en voor het maken van
(bezoek-)afspraken. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) veranderen, of te (laten) verwijderen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. statistische gegevens en voor het meten van het bezoekgedrag van de website.

Bewaartermijn
Floo Massagepraktijk bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.